OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

PRZEDSZKOLA 108 WE WROCŁAWIU

www.przedszkole108.edu.wroclaw.pl

 

Przedszkole 108 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

  • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 30.03.2023r.

 

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni, oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

 

Skróty klawiszowe

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Dostępność architektoniczna siedziby

Siedziba Przedszkola nr 108  we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Drukarskiej 8a we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do przedszkola przez bramkę od strony ul. Drukarskiej (w środku osiedla). Do drzwi przedszkola prowadzą schody. W przypadku braku możliwości wejścia po schodach, proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 717986753 pomoc asystenta osób z niepełnosprawnościami p. Ilona B. lub Elvira P. Wejście główne do przedszkola prowadzi przez dwoje drzwi. Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon na wysokości dostosowanej do osób z niepełnosprawnością.

Budynek dwukondygnacyjny bez windy i bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do przedszkola możliwe jest dojście piesze (przeszkody płot, bramka) oraz dojazd samochodem miejsca parkingowe przy pobliskiej ulicy Drukarskiej, Komandorskiej lub Wielkiej . Najbliższe przystanki autobusowe  125 ul. Wielka, 133, 134, 124- ul. Kamienna. Tramwaje: 2,6,7,17,70 przy ul Powstańców Śląskich.

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przedszkole Nr 108 dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.przedszkole108.edu.wroclaw.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej www.przedszkole108.edu.wroclaw.pl

Jeśli stwierdzisz, że serwis www.przedszkole108.edu.wroclaw.pl nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:
Przedszkole Nr 108; ul. Drukarska 8a; 53-312 Wrocław;

Tel: 71 798 67 53

 

e-mail: sekretariat.p108@wroclawskaedukacja.pl

lub
bezpośrednio z osobami wyznaczonymi do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Dorota Golisz lub Monika Petryk

 

tel. 71 798 67 53;

e-mail: sekretariat.p108@wroclawskaedukacja.pl

Postępowanie odwoławcze

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie , kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Data publikacji witryny: 16.05.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2020 r.

 

Przydatne linki