Język angielski dla grup I i II 12.04.-16.04

12.04-16.04 grupy 1 i 2

Język angielski dla grup III, IV i V 12.04.-16.04

12.04-16.04 grupy 3-5

Język angielski dla grupy I i II

6.04-9.04 grupa 1 i 2

Język angielski dla grup III, IV i V

6.04-9.04 grupa 3,4i5

Język angielski dla grupy I i II WIELKANOC

29.03-2.04 grupa 1 i 2

Język angielski dla grup III, IV i V WIELKANOC

29.03-2.04 grupy 3,4,5

Język angielski dla grupy I i II

Hello children! Język angielski dla grupy I i II  

Język angielski dla grup III, IV i V

Hello children! Język angielski dla grup III, IV i V

Słowa i zwroty, które pojawią się na spotkaniach w CZERWCU

Grupa 3 Grupa 4-latkow Grupa 56

Słowa i zwroty, które pojawią się na spotkaniach w MAJU:

GRUPA 3- 4 LATKÓW Powitanie – rymowanka Hello, hello.Can you clap your hands?Hello, hello.Can you clap your hands? Can you stretch up high?  Can you touch your toes?  Can you […]